Vše co potřebujete vědět o prostatě

Vše co potřebujete vědět o prostatě
Vše co potřebujete vědět o prostatě

Prostata, neboli předstojná žláza, je nepárový mužský pohlavní orgán a se svými 20 gramy také největší mužská přídatná pohlavní žláza, jejíž tvar se přirovnává k jedlému kaštanu. U dětí je malá a své definitivní velikosti dosahuje kolem puberty.

K čemu slouží prostata?

Prostata významně přispívá ke tvorbě ejakulátu. Vylučuje sekret, který má význam pro schopnost spermií oplodnit vajíčko. Tento sekret obsahuje hojně bílkovin, kapének lipidů, enzym kyselou fosfatázu a další významné složky nezbytné pro správnou rychlost spermií. „Funkce i stavba prostaty je silně ovlivňována hormony a mění se v průběhu dospívání a v seniu.“ (Petrovický, s. 286)

Stejně jako další pohlavní žlázy, je i prostata citlivá na účinky testosteronu, který ji udržuje v aktivitě. U zdravých mužů se tvoří 4 – 9 mg/den testosteronu, který je pak odbouráván, tato schopnost je však ve vyšším věku často narušena.

Strašák – rakovina prostaty

Zatímco v roce 2000 byla rakovina prostaty nově diagnostikována u 60 mužů na 100 tisíc osob, data z roku 2016 ukazují, že se incidence více než zdvojnásobila a dosáhla čísla 140 onemocnění na 100 tisíc českých mužů. Toto onemocnění má tedy rostoucí tendenci a je druhým nejčastějším nádorovým onemocněním českých mužů.

Nejčastějším nádorovým onemocněním prostaty je adenokarcinom, ostatní typy nádorů (např. sarkom nebo primární lymfom) jsou poměrně vzácné a tvoří něco méně než 5 % maligních onemocnění prostatické žlázy.

Mechanismus vzniku adenokarcinomu zatím není známý, na původu nádorů však mají vliv hormonální, rasové a genetické faktory, dále věk a endokrinní vlivy. „Dvakrát až třikrát vyšší riziko vzniku rakoviny prostaty mají přímí příbuzní prvního stupně postiženého (otec – syn). Pokud onemocněli karcinomem prostaty již dva přímí příbuzní, riziko onemocnění touto chorobou se zvyšuje až 9x.“ (Burianová, s. 14) Projevy onemocnění jsou ze začátku mírné, neboť má nádor tendenci růst velmi pomalu. Zahrnují například potíže při močení nebo bolesti kostí, zejména zad, kyčlí a končetin. Dalšími příznaky pak mohou být nechutenství, hubnutí a celková slabost. Při včasném podchycení nemoci je prognóza velmi příznivá. V pokročilých stádiích, kdy jsou symptomy krev v moči a spermatu, však často tvoři vzdálené metastázy, nejčastěji v kostech. Léčba zahrnuje zevní ozáření, které je historicky nejmladší metodou terapie nádorů, ale i brachyterapii, chirurgickou možnost léčby, hormonoterapii a chemoterapii.

„Prostata bývá sekundárně infiltrována karcinomy močového měchýře a uretry, karcinomem tlustého střeva, anu, a v některých případech i sarkomy měkkých tkání pánevního dna.“ (Kolektiv autorů, s. 107)

Rakovina však není jediné onemocnění, které může prostatu postihnout. Existují vrozené vady prostaty, může však dojít i k regresivním změnám jako je atrofie, kdy se zmenší buňky orgánu a sníží se jeho funkce.

Prostatu mohou postihnout rovněž akutní či chronické záněty (prostatitis). Symptomy tohoto onemocnění jsou horečka, zimnice, poruchy močení či sexuální poruchy. K léčbě se využívají antibiotika.

Nejčastějším onemocněním prostaty je však hyperplazie, jejíž frekvence výskytu stoupá s věkem pacienta. Jedná se o zmnožení buněk a tkání a jde o hormonálně podmíněné onemocnění. Léčba zahrnuje podávání fytopreparátů nebo alfa-blokátorů.

Je prospěšná masáž prostaty?

Stimulace předstojné žlázy je metoda užívaná jednak k vyvolání nebo zesílení orgasmu, je ale účinná a vhodná i v léčbě chronické prostatitidy, tedy její infekce nebo inflamace. Masáž, v odborné literatuře známá jako „prostatismus“, se provádí buď nepřímo masáží hráze nebo přímo přes stěnu konečníku. Podle pacientů funguje masáž velmi dobře, neboť po ní pociťují úlevu. Přínosem masáže při protibakteriální léčbě je zlepšení cirkulace ve žláze a lepší pronikání antibiotik rozpustných v tucích do její tkáně. Léčebná sezení se však musí opakovat. Při masáži přes stěnu konečníku je potřeba vyvarovat se poranění rektální sliznice a pozornost je třeba věnovat i možnosti „vzplanutí hemoroidů“.

Studie dále prokázaly, že pozitivní vliv proti onemocnění rakovinou prostaty má vyšší konzumace zeleniny, a to zejména rajčat a mrkve, dále ořechů, luštěnin, vlákniny a vitaminů C a E.

Doporučená kontrola u lékaře, která pomůže zvýšit odhalení všech nemocí postihujících předstojnou žlázu, je u mužů nad 40 let jedenkrát ročně.

 

Článek byl zpracován na základě těchto zdrojů:

[1] ADAM, Z.; KREJČÍ, M.; VORLÍČEK, J. Obecná onkologie. První vydání. Praha : Galén, 2011, 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.

[2]  BURIANOVÁ, Lenka. Význam IMRT techniky v radioterapii karcinomu prostaty. Brno, 2012. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně.

[3] FUGNER, Dušan. Návrat masáže prostaty. Urologie pro praxi. 2004, 5(5), 223-225.

[4] kolektiv autorů. Speciální patologie : II. díl. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2001, 152 s. ISBN 80-7184-484-5.

[5] MAČÁK, J.; MAČÁKOVÁ, J. Patologie. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2004, 348 s. ISBN 80-247-0758-3.

[6] MASARYKOVA UNIVERZITA. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. 7.0. 2005 [cit. 2018-09-15]. ISSN 1802-8861. Dostupné z: http://www.svod.cz/analyse.php?modul=incmor.

[7] PETROVICKÝ, P., et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi : II. svazek: Orgány a cévy. Martin : Osveta, 2001, 560 s. ISBN 80-8063-046-1.

[8] SOBOTTA, J. Sobottův atlas anatomie člověka : Díl 2. Trup, vnitřní orgány, dolní končetina. 1. české vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007, 408 s. ISBN 978-80-2471870-5.

 

Autor příspěvku: Jirka&Lucie

Ahoj, Jmenuji se Jirka a je mi 45 let, tento blog píšu společně s mojí ženou Lucií. Za poslední roky jsem si prošli celou řadou zdravotních problémů, včetně těch sexuálních o kterých se bojí spousta lidí otevřeně mluvit. Na tento web publikujeme svoje zkušenosti + odborné články napsané námi, ale i jinými zkušenými autory včetně kvalitních zdrojů. Doufáme, že vám tento web pomůže!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *